Η SBD, μία σύγχρονη εταιρεία μαζικής ενημέρωσης και ανάπτυξης λογισμικού, που παράγει υπηρεσίες και προϊόντα για το Διαδίκτυο. H SBD είναι μέλος του μητρώου Online Media του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με Aριθμό μητρώου 13045.